Preduvjet za pohađanje je završen tečaj KREIRANJE 02.

Pričamo više o ljudskim dušama, postojanju bez fizičkog tijela, dušama predaka s kojima kontaktiramo, pričamo i sa našim duhovnim vodičima i savjetnicima, članovima duhovne obitelji, duhovnim roditeljima, vijećem dvanaestorice… Govorimo i o paralelnim inkarnacijama, raznim energijama kojima smo uvjetovani u ponašanju, reakcijama i donošenju odluka. Oslobađamo se tih uvjetovanosti. Malo detaljnije pričamo o našim fizičkim tijelima, ukratko objašnjavamo kako tijela funkcioniraju, pripremamo se za rad na drugima… i nakon tog tečaja “službeno” stječete pravo rada na drugima.

Tečaj traje 3 dana. Od 9 do 17 sati. Po potrebi i uz dogovor svih polaznika može trajati i duže ako se ukaže potreba. Grupe su za sada ograničene na 8 polaznika, zbog epidemioloških mjera, raspoloživog prostora i «rekvizita» koje koristimo na tečaju. Svi polaznici dobiti će priručnike s proširenim tekstovima i ilustracijama i na kraju uvjerenja o pohađanju tečaja. Vježbe su individualne, grupne i u parovima.

Adresa održavanja u Zagrebu je Ludinska 10

Prijavite se za tečaj:  PRIJAVNICA

Cijena: 1000 eura ukunama

Categories:

Tags:

Comments are closed